PRYWATNE KONTO DOMINIKI - DZIĘKUJEMY!


Tych, którzy mog± i chc± prosimy w miarę możliwo¶ci o wsparcie:

Multibank 86 114020 170000470202674893
Dominika Budnicka
ul. Przemysłowa 8
05-240 Tłuszcz